Elektroprevodna PVC talna obloga PRIMUS2000
Elektroprevodna PVC talna obloga PRIMUS2000 SD iz Polyflora.

Elektroprevodna PVC talna obloga PRIMUS2000 je namenjena za operacijske dvorane, računalniške sobe, ambulante s specialnimi aparaturami (npr. magnetna resonanca, rentgen, EEG, EMG…).

Elektroprevodna PVC talna obloga PRIMUS2000 Elektroprevodna PVC talna obloga PRIMUS2000 Elektroprevodna PVC talna obloga PRIMUS2000
Primus 2000 SD 2210. Primus 2000 SD 2220 Primus 2000 SD 2270
Elektroprevodna PVC talna obloga PRIMUS2000 Elektroprevodna PVC talna obloga PRIMUS2000
Primus 2000 SD 2280 Primus 2000 SD 2290